A Környezet-és Életmód Munkaközösség a készségtárgyakat tanító kollégák (testnevelés, ének-zene, vizuális kultúra, néptánc, technika és életvitel) lelkes csapata szorosan együttműködik a többi kollégával és az iskola technikai személyzetével és tanulóinkkal.

Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésével különösen fontos feladatunk tudatosítani, hogy a népességnövekedés és a túlzott fogyasztás hatással van bolygónk egészére és célunk kell, hogy legyen az, hogy globálisan lássunk, de lokálisan cselekedjünk!

Szemléletformálás, életmódváltás, takarékosság, etikusság! - Ne üres frázisok legyenek!

Iskolánkban kiemelt helyet kapnak a mindennapi élettel kapcsolatos feladatok, amelyekhez a diákoknak köze van.

Alapvető igényünk, hogy kialakítsuk, megerősítsük az alábbiakat:

 • környezet minél alaposabb megfigyelése, megismerése
 • környezetbarát szokások kialakítása
 • környezet-és egészségvédelem
 • energiatakarékosság
 • újrahasznosítás
 • környezetet-és testet kímélő táplálkozási szokások
 • különböző művészeti tevékenységek, technikák bemutatása kiállítások szervezésével
 • szabadidő hasznos eltöltése
 • hagyományok ápolása
 • környezetbarát eszközök alkalmazása
 • a mozgás öröme és szabadidős sportok megismertetése tantervbe épített koorfball, tenisz, szivacskézilabda, úszás, dzsúdó, vívás, jégkorcsolya foglalkozásokkal.

A média reklámözöne kiszolgáltatottá teszi a fogyasztót, valódi szükségleteinél többet vásárol, ezért a tudatos vásárlói szokások megalapozása is feladatunk, annál is inkább, mert a környezetvédelem a fogyasztásnál kezdődik. Ki kell alakítanunk a döntési képességeket a szükséges/szükségtelen, értékes/értéktelen mezsgyéjén!

Törekszünk arra, hogy iskolai környezetünk is természetközeli, tiszta, átlátható legyen, ámde otthonos, sok növénnyel, természetes anyagokkal!

Minden évben 2 alkalommal rendezünk papír- és ruhagyűjtést (Sulizsák program), folyamatosan szelektíven gyűjtjük az elemeket, izzókat, elektronikai hulladékot, PET-palackokat, fáradtolajat.

A szemléletformálás érdekében vannak évente ismétlődő rendezvényeink, mint például a papírgyűjtés, Állatok világnapja, ruhagyűjtés, Márton nap, Egészségnap, Ökö Karácsony, népdaléneklési verseny,  néptáncbemutató, Föld napja, Madarak és fák napja.

Igyekszünk új dolgokkal is színesíteni a palettát, hogy élvezetessé is tegyük az iskolai létet.

Dunakeszi, 2021. augusztus 30.

Borszéki Mónika

munkaközösség-vezető

A 2022/23-as tanévben munkaközösségi tagok:

 • ének: Embey-Isztin Gabriella
 • rajz (vizuális kultúra): Baran Kata, Sajó Borbála
 • technika és életvitel: Puskás Attila, Baran Kata
 • testnevelés: Bartinai Ágnes, Fülöpné Rutkai Orsolya, Vágó Zoltán
 • ökoiskolai felelős, biológia-földrajz szak, gyógypedagógia: Borszéki Mónika

Tovább a
versenyeredményekhez

Tovább az
Örökös Ökoiskolához