Az EGT Alap Szakmai látogatások pályázati akció keretében partnerkapcsolatok kiépítése céljából iskolalátogatáson vettem részt 2017. október 2-6. között Liechtensteinben.

A fogadóintézmény a Triesenben található Realschule. A heti program nagyon zsúfolt és változatos volt. Vendéglátóim nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, a hét elteltével több konkrétumban és távlati együttműködési tervekben egyeztünk meg. A „szomszéd” iskolát is megismertem, kapcsolatot építettem velük is.

Átszámoló:

Megismertem oktatási rendszerüket, óra-és időbeosztásukat. A liechtensteini gyerekek is 7 éves korban kezdik az általános iskolát, akárcsak nálunk. Az általános iskola 5 évfolyamos. Az azt követő 4 évre különböző iskolatípusokba kerülnek:

  • A nagyon jó képességű tanulók gimnáziumba mehetnek, onnan tudnak később egyetemeken tovább tanulni.
  • Az általánosan jók az ún.: Realschuléban folytatják tanulmányaikat. Innen általában szakmákat tanulnak tovább, különböző gyárakhoz, cégekhez kerülnek már 15 éves koruktól, ahol 3 éves gyakorlaton vesznek részt: heti két nap elméleti oktatás, három nap munkagyakorlat és már fizetést is kapnak.
  • Az általános iskola utáni harmadik lehetőség az „Oberschule”, ahová a gyengébb képességűek, valamilyen tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek kerülnek, ahol kislétszámban, személyre szabottan történik oktatásuk, nevelésük. Megfelelő tanulmányi eredmény alapján az iskolák „átjárhatósága” adott.
    A trieseni Realschule és Oberschule egy épületben, de teljesen különböző tanári karral, vezetéssel dolgozik.

Én a Realschule vendége voltam, de köszönhetően a tanárok nyitottságának, az Oberschule munkájával, több tanárával is megismerkedtem!

Összeszámoló:

Liechtensteinben a tanítás reggel fél 8-kor kezdődik! 11:45-ig tart a délelőtti blokk 45 perces órákkal, amelyek között több 5 perces és egy 20 perces szünet van. Az ebédidő fél 2-ig tart. A közelben lakók hazamennek ebédelni. A távolabbról, a hegyi falvakból járók az iskolában maradhatnak, lehetőség van a büfében meleg étel fogyasztására.

A délutáni órák 13:30-tól 15:45-ig vagy 16:45-ig tartanak! Kivéve szerda, akkor csak délig van tanítás! Az iskola után járnak a gyerekek edzésre, zeneiskolába (bár sok lehetőség van az intézményen belül is), és természetesen van házi feladat, rendszeresen készülniük kell az órákra, sok dolgozatot írnak és vizsgáznak. Csak elképzeltem, hogy a Triesenberg nevű viszonylag nagy hegyi faluból, ahol csak általános iskola működik, a gyerekeknek reggel a sötétben kell elindulniuk busszal le a fővárosba, Vaduzba, ott átszállnak egy másik buszra, és az iskolában kell lenniük már fél 8 előtt! Este mire hazaérnek szintén van 6-7 óra, télen már sötét! A tanárok kötelező óraszáma 28! A nyári szünetük 6 hét, augusztus közepén kezdődik a tanév, október első hetéig tart az első „szemeszter”. Októberben és télen is 2-2 hét a szünet, februárban újabb 1 hét és a tavaszi szünet után június végéig tart a tanév. Tanítási időn kívüli bent töltendő munkaidő nincs a tanárok számára előírva.

Megszámoló:

A legjobb érdemjegyük a 6. A dolgozataikra, vizsgáikra %-os eredményt kapnak a diákok:  6.0 a hibátlan teljesítmény, majd 5.9…5.8…4.0 alatti teljesítmény az elégtelennek felel meg a mi rendszerünkben.

Évismétlés is lehetséges, ha a tanév végére a tanuló átlagos teljesítménye 4.0 alatti.

A másik lehetőség, hogy a Realschuléból átkerül az Oberschule nevű intézménybe.

Az angol nyelvet az általános iskola első osztályától kezdve tanítják heti 4 órában! Akkor egyáltalán nem írnak, csak szóbeli fejlesztés történik. A középiskolától kezdve (Realschule, Oberschule, Gimnasium) tanulnak írni idegen nyelven és készülnek nyelvvizsgára.

A 2. idegennyelv, a francia oktatása is fontos Svájc közelsége miatt. A 4. év végén vizsgát tesznek németből (ez az anyanyelvük), angolból, matematikából, történelemből és természettudományok nevű tantárgyból, amely magában foglalja a biológia, kémia, fizika és földrajz alapismereteit. 4-ben már nem kötelező a francia nyelv, választható tantárgy.

A diák 4. osztályban összeállíthatja a saját órarendjét úgy, hogy lead nem vizsgatárgyakat és plusz órákra jár abból, amiben javításra van szüksége. A heti három testnevelés óra mellett van egy ének és három rajzórájuk, amelyekre nem osztályzatot, hanem A B C értékelést kapnak, „A” a kiválóan megfelelt, „C” a megfelelt kategória.

Elszámoló:

Látogatásom során részt vettem 2 angol, 1 francia, 1 matematika, 2 testnevelés, 1 ének és 1 rajzórán, valamint a színjátszókör foglalkozásán. Részt vettem a tanári megbeszéléseken,

minden nap a 10 óra körüli és a délután 3 óra körüli 20 perces szünetben összegyűlnek a tanáriban egy közös körben beszélgetni, eszmét cserélni, kávézni!

Nemcsak iskolai témák kerülnek napirendre, hanem érdeklődnek egymás iránt, szinte baráti, családias a hangulat! Itt ismerkedtem meg a tanárokkal, mutatkozhattam be én is. A saját prezentációmat több osztályban is bemutattam.
Évente egyszer a tantestület közösen elmegy vacsorázni. Ez az alkalom látogatásom hetére esett, így meghívtak engem is. Kötetlen beszélgetések közben is lehetőségem volt a kollégákkal ismerkedni.
Az egyik délelőtt részt vettem a 3. évfolyammal egy gyárlátogatási programon. Fontosnak tartják, hogy korán elkezdjék a tanulókat a továbbtanulási, továbblépési lehetőségekről informálni, tapasztalatokat szerezni, különböző szakmákat bemutatni. Egy kiváló karriertanácsadói előadást a gyár bejárása és bemutatása követett.

Több alkalommal átlátogattam az „Oberschule” tantermeibe is. A folyosón nézelődve, fényképezve szólított meg az egyik tanárkolléga és nyitottsága, kedvessége révén olyan tapasztalatokat, ismeretségeket is szereztem, amelyről előzetesen nem is tudhattam! Az Oberschule a látogatásom idején projekthetet tartott. Nem volt „rendes” tanóra, hanem minden évfolyam készült a csütörtök esti közös gálára, amelyen bemutatkoztak előadással, koncerttel, kiállításokkal. Adománygyűjtés céljából rendezik ezt az eseményt, a tanzániai testvériskolájuknak gyűjtenek pénzt.

Visszatérve a projekthét tartalmi részére, a téma az érzékelés volt. A csoportok különbözőképpen dolgozták fel az adott témát, amelyben a látás, tapintás, hallás, ízlelés érzékek gyakorlati tapasztalása és az eredmény bemutatása volt a feladat. Több osztályban megnézhettem hogyan zajlik a munka és rendkívül jó ötleteket szereztem, valamint kollégákat további együttműködésekhez!

A gálaműsor is fantasztikusan jól sikerült, nagyon jó munkát végeztek a mindössze 3 és fél nap alatt! Ez a tanári kar nagyszerű kreativitásról és együttműködési készségről tett bizonyosságot számomra!

Az utolsó munkanapon kirándulni mentek. A vendéglátó iskolámmal, a Realshuléval tartottam ezen a napon. Itt egy kicsit változott az előzetes program az időjárás miatt: nem gyalogtúra és szabadtéri sütögetés, hanem városnézés, múzeumlátogatás és közös éttermi ebéd zárta a hetet és az én programomat is.

Nagyon jól éreztem magam, élveztem és kihasználtam ottlétem minden percét! Rengeteg ötletet, tapasztalatot szereztem pedagógiai munkám fejlesztésére is. Konkrét és távlati együttműködési tervek születtek köztünk.

Hudacsek Éva