Iskolánk a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet a humán tárgyak megismertetésére, megszerettetésére. Gondolataink, értékeink, világnézetünk alapját adják meg ezek a tantárgyak. Ismerni a magyar- és a világirodalom kiemelkedő műveit, hazánk és a világ történelmét, alapműveltséghez tartozik. De ami ennél is fontosabb, ezek az ismeretek segítenek önálló, gondolkodó emberekké válnunk, reális véleményt formálni a bennünket körülvevő világról, a minket ért tapasztalatokról.

Éppen ezért kollégáimmal arra törekszünk, hogy felgyorsult világunknak megfelelően izgalmas, érdekes, interaktív tanórák keretén belül ismertessük meg a gyerekekkel mindazt, amit tantárgyaink magukba foglalnak.

Óráinkon véleményt formálhatnak, ennek megfelelő formáját is megtanulhatják, gondolkodhatnak, kipróbálhatják magukat akár a vitakultúra, akár a dráma területén.

Kötelező és ajánlott olvasmányainkat úgy állítjuk össze, hogy az megfeleljen a Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerének, valamint a gyermekek érdeklődési körének is.

A hatékony munkavégzést, a minél alaposabb tanulást segíti, hogy 5-6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat bontott csoportban oktatjuk,  már 7. évfolyamtól felvételi előkészítővel segítjük a diákok felkészülését a középfokú felvételi eljárásra.

Dunakeszi, 2021. június 15.

Berta-Tóth Katalin

munkaközösség-vezető

A 2020/21-es tanévben munkaközösségi tagok:

Magyar nyelv és irodalom: Berta-Tóth Katalin, Sinka Magdolna, Zsuponyó Ágnes.

Történelem: Kiss Tamás, Nagy László Sándor, Tószegi Attila.

Dráma és tánc: Lukács Beáta.

Tovább a
versenyeredményekhez