NévsorFeladatkörTanított tantárgy
Balaskó Anikó osztályfőnök 8/Cnéptánc, ének
Baran Katalintanáretika, rajz, napközi
Bartinai Ágnes osztályfőnök 7/Dtestnevelés
Békés-Bajkay Ditta Judittanító 2/Ctanító
Berta-Tóth Katalin Erzsébetmunkaközösség-vezetőmagyar nyelv és irodalom 
Bordán Ildikóosztályfőnök 2/Btanító
Borszéki Mónikamunkaközösség-vezetőtermészettudomány, egyéni fejlesztés
Csanálosiné Simon Eszterintézményvezető-helyettesbiológia, német 
Daodáné Taska Judittanárangol nyelv és irodalom 
Eckert Szilviamunkaközösség-vezető, tanító 2/Btanító
Fehér Tibor Endreosztályfőnök 6/Cmatematika
Fucskó Annaosztályfőnök 7/Binformatika, könyvtár
Fülöpné Rutkai Orsolyamunkaközösség-vezető, osztályfőnök 7/A testnevelés
Gyimesi Gyöngyike osztályfőnök 1/Ctanító, rajz, egyéni fejlesztés
Győző Ágnes Lilimunkaközösség-vezető, osztályfőnök 4/Btanító
Háriné Hegedűs Beátatanító 3/Atanító
Havasiné Ádám Anikótanárangol, DÖK segítő
Horváthné Óvári Kittitanár, iskolahonlapangol
Hudacsek Évamunkaközösség-vezető, osztályfőnök 6/B angol 
Juhász Lászlónémunkaközösség-vezető, osztályfőnök 7/Cmatematika
Kerekes Andreatanító 1/Atanító
Klajkó Katalinintézményvezetőetika
Kiss Tamás Barnabástanártörténelem, etika
Kónya Károlyosztályfőnök 1/Atanító
Kovácsné Czvack Eszter tanító 1/Atanító, német
Láda Bernadettosztályfőnök 1/Btanító
Langer Orsolya Annaosztályfőnök 3/Atanító 
Lauer Zoltántanárfizika, könyvtár
Lévainé Ling Edinatanító 4/Atanító
Lukács Beátaosztályfőnök 8/Atechnika és életvitel, média
Mayer Ákos Péternéosztályfőnök 3/Ctanító, angol 
Nagy László Sándorintézményvezető-helyettestörténelem
Nagy Máriaosztályfőnök 4/Ctanító, egyéni fejlesztés
Ivanovics-Nagy Nikolettpszichológusviselkedéselemző, pszichológus
Németh Anettosztályfőnök 5/Cbiológia, egyéni fejlesztés
Pálos Juditgyógypedagógusegyéni fejlesztés
Regős Csillatanító 1/Btanító
Papp Krisztinaosztályfőnök 2/Ctanító
Romsics Fanniosztályfőnök 4/Dtanító
Sajó Borbálatanárvizuális kultúra
Sinka Magdolnatanármagyar nyelv és irodalom 
Sitkeiné Magyar Tündetanárének-zene 
Szabó Ferenc osztályfőnök 7/Bbiológia, földrajz
Szigeti Szabina Zsuzsannatanító 3/Ctanító
Szilágyi-Nagy Tímeatanító 1/Ctanító
Szabó Gabriellatanító 3/Btanító
Tószegi Attilaosztályfőnök 6/Atörténelem, etika
Vágó Zoltántanár testnevelés
Vavrik Viktóriaosztályőnök 3/Btanító, egyéni  fejlesztés
Veres Katalin osztályfőnök 4/Btanító
Veres Katalin osztályfőnök 2/Atanító, informatika 
Zsuponyó Ágnes osztályfőnök 5/Bmagyar nyelv és irodalom 
Bakonyvári Orsolyaóraadó tanártanító, fejlesztőpedagógus
Kovácsné Kozma Eszteróraadó tanárnémet
Kálmán Ildikóóraadó tanárangol 
Sirák Margitóraadó tanármatematika 
Szegő Péteróraadó tanárkémia 
Szentirmai Ágnesóraadó tanárnapközi
Trunk Évaóraadó tanítónapközi

Nevelő- oktató munkát segítők

Fandel Sándorrendszergazda
Fandelné Németh Krisztinapedagógiai asszisztens
Hámoriné Pap Csillapedagógiai asszisztens
Udvaryné Vizsy Anitaiskolatitkár
Rózsa-Pohánka Vandaiskolatitkár