Iskolánkban a gyermekvédelmi munkaközösség nagyon sokrétű feladatokat lát, a munkaközösség tagjai az osztályfőnökök. A munkaközösség tagjai valamennyien a jelzőrendszer tagjai is, ha az iskolánkba járó tanulónál bármilyen veszélyeztetettség esete felmerül, akkor jelzést teszek a Családsegítő Szolgálat felé, ha szükséges egyéb hatóság felé (Rendőrség, Gyámhivatal, Bíróság).

A tanév során folyamatos kapcsolatot tartok a Családsegítő Szolgálat munkatársaival és az iskola valamennyi tanárával és tanítójával. A munkaközösség feladatai közé tartozik a tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs munka is.

A tanév során a munkaközösség koordinálja az aktuális felülvizsgálatokat és az új beutalásokat is. Naprakészen nyilvántartom a tanulók egyéni ellátásával kapcsolatos teendőket is. Folyamatosan kapcsolatban vagyok az EGYMI vezetőjével és a munkatársaival is. A tanév során számos alkalommal szervezünk esetmegbeszéléseket szülőkkel és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival.

Dunakeszi, 2021. június 29.

Pálos Judit

gyógypedagógus,
munkaközösség-vezető