DUNAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Erasmus+ Disszemináció

                               

Beszámoló a kollégáknak. Játékóra. 2016. augusztus 26.

A tanévkezdés előtti napokban a pedagógusok már minden energiájukat az új tanév feladatainak elvégzésére fordították: munkatervek, tanmenetek készítése, tankönyvosztás.

De augusztus 26‐ra, péntek délelőttre az Erasmus+ csapata bemutatót szervezett, és nagy örömünkre több, mint harmincan jöttek el megnézni a képes úti beszámolókat!

A programot a program koordinátora kezdte, röviden összefoglalva a 2016-­os Mobilitási pályázat eddigi eredményeit, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy nyáron hárman kiutaztak a választott országokba, és tanártovábbképző kurzusokon vettek részt. A 4. támogatott pályázó, Bakonyvári Orsolya még akkor éppen Angliában volt a képzésén.

Másodikként Gresa Ilona angoltanár beszélt és mutatott képeket az utazásáról, a választott intézményről -­ The English Language Centre, Brighton ‐ a Nyelv, módszertan és kultúra című kurzusáról, valamint tapasztalatairól. Egészen személyes hangvételű beszámolójában megragadó volt az a látásmód, ahogyan első ízben csodálkozott rá az angol szokásokra, a nagy élményt jelentő oxfordi és londoni kirándulásokra, és persze a napi 9‐től kezdődő és délután 3 óráig tartó tanórákra, ahol Európa számos országából érkezett tanárok diákként szereztek a saját óráikon is alkalmazható új ismereteket, tapasztalatokat.

Druzsin Zsuzsanna matematika-német szakos kolléganőnk Németországban, Regensburgban járt, ahol szintén sok hasznos ötlettel, ismerettel lett gazdagabb. Nyelvgyakorlás és szakmai ismeretek bővítése mellett sok kiránduláson, kulturális eseményen volt lehetősége részt venni.

Az óra nagy meglepetése pedig ezután következett, hiszen megkértük a kollégákat, hogy hozzák magukkal okostelefonjaikat. A meglepetés egy közös játék volt, amelyet előzetesen Druzsin Zsuzsa készített el, és a letölthető alkalmazás segítségével egy kvíz‐kérdéssorra kellett válaszolnia a hallgatóságnak. A kérdések természetesen az addig elhangzottakat kérték számon, tehát minden kérdés az idei Erasmus+ Mobilitási pályázattal volt kapcsolatos. A kvíz hatalmas siker volt, mindenkinek nagyon tetszett!

Mivel 60 perc eltelt, szünetet tartottunk, és a délelőtt további részében kiscsoportos foglalkozás keretében folytattuk a tavaly elkezdett és szintén nagyon sikeres „Játékórát”. Ezek bemelegítő, koncentrációt fejlesztő, csapatépítő vagy egyéb készséget pl. beszédet, ritmusérzéket fejlesztő drámajátékok, amelyeket Hudacsek Éva tanult az immár 2. alkalommal támogatott angliai drámakurzuson, Exeterben. Sok nevetés, jó hangulat és nem utolsó sorban a játékok alkalmazhatósága minden kollégának elnyerte tetszését, és ugyanúgy hagytuk abba, mint tavaly, hogy: „De jó volt! Játszunk még!

Úgyhogy folytatása következik...

Köszönjük a figyelmet!

Erasmus+ csapata

Back to Top