DUNAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Gyakorlati módszertan általános iskolai pedagógusok részére

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Gyakorlati módszertan általános iskolai pedagógusok részére

2016.08.14 – 2016.08.27.

CLIL: Content(tartalom) - Language (nyelv/nyelvtan) - integrated (egységes/integrált) - learning (tanulás)

A csoport tagjai: egy kínai, egy szlovén, egy magyar és három lengyel pedagógus. Csupán a csoport fele volt angol nyelvtanár, a többiek alsós osztálytanítók. A második héten csatlakozott még egy olasz és egy szlovák pedagógus is, akik ugyan egyszerre kezdtek ezzel a kurzussal, de az első hetet az előtte induló csoporttal végezték (ők nem CLIL-el foglalkoztak, hanem alsós tanítók angol tanítási oktatásával).

1. nap

A reggeli ismerkedés és a két hét legfontosabb tudnivalóinak ismertetése után, örömmel tapasztalta, hogy a nyelvtudása felelevenítésére kitalált módszereink (meghatározott témák kidolgozása, átgondolása, valamint az angol nyelvű filmek nézése és könyvolvasás) sikeresek voltak. Az elhangzottakat teljes egészében megértette, így kicsit nyugodtabban várta a képzés kezdetét.

Az első nap témája CLIL-Workshop volt, Dr. Diana Hicks vezetésével. E napon a már említett másik csoport is részt vett, így a magas létszám miatt leginkább elméleti oktatás zajlott. Részletesen beszéltekk a CLIL módszerekről, miben térnek el az Angliában hagyományosan alkalmazottaktól. Meghallgatták egymás beszámolóit arról, hogy milyen módon és mely területeken alkalmaznak e módszerhez hasonlóakat. Érdekes volt, hogy a környezetünkben élő kollégák is arról számoltak be, hogy alsós tanítóként sok hasonló ötletet használnak a különböző tantárgyaknál.

Általános pedagógiai alapfogalmakat beszéltek át, elevenítettek fel, melyeket a kínai kollégán kívül mindannyian hasonlóan ismertek. (Érdekes volt, hogy az Angolon kívül egy számunkra igen furcsa és egzotikus ország oktatási és életmódbeli szokásaival is megismerkedhettek.)

Nagy vonalakban az egész módszertan hátterét megismerték, így indultak neki a következő napoknak.

2. nap

Immár csupán a hat fős csoport vett részt a foglalkozásokon. Nagyon jó csoportos és egyéni feladatokat oldottak meg, így abszolút átélve az éppen aktuális témához tartozó módszert.

Nagyon fontos szerepet kap a módszerben az állandó reflexió, ezt egész héten át gyakorolták önmagukon is.

Különböző témakörökben, projektekben való oktatási stratégiákat, gondolkodást alkalmaztak.

Példa: a víz témakörében a víz körforgásának oktatása.

Egy A/4-es lapot harmonika szerűen 8 részre hajtunk. Az így keletkezett sorokat beszámozzuk, majd a megfelelő sorrendben rajzokat készítünk:

  1. egy vízcseppet
  2. egy tócsa, benne a vízcseppel
  3. a tócsa felett süt a nap
  4. a tócsa felett felszálló pára
  5. a pára belefut egy felhőbe
  6. a felhő és benne a vízcseppek
  7. felhő amelyből esik az eső
  8. esőcseppek, melyekből tócsa lesz

Majd szétvágjuk a sorokat és elosztjuk a gyerekek között. Ők elkeveredve szépen összetalálkoznak és megkérdik egymástól, hogy : Ki vagy te, veled mi történik? A válaszok alapján egymást követő párokba, végül sorba rendeződnek. A kialakult sorrendben mint egy memóriajátékban, bemutatják egymást és önmagukat, így ismételve el a folyamat részeit. A rajzolással, a mozgásos játékkal és a memória játékkal három irányból is segítettük a tanulást.

A nap végén idegenvezető segítségével járták végig „OldPortsmouth-t”.

3. nap

Újabb témakör feldolgozása kapcsán egy nagyon jól hasznosítható ötletet kaptak. A nap témája az élőlények, főleg az állatok voltak. Élőhelyeik, táplálkozásuk, különböző élőhelyek táplálékláncai...

Példa: Egyszerű lapból nagyon könnyen kis könyvecskét hajtogattak. A könyvecske elejére önmagukat kell lerajzolni és a kedvenc ételük nevét felírni/lerajzolni. A könyvecske 7 oldala a hét napjait jelenti. Ezután fénymásolt lapon állatokat és ételeket kapnak, a képek feldarabolását követően felolvassuk nekik az ide tartozó mesét. Második olvasásnál az első oldal tetejére felragasszák az első állatot, majd folyamatosan sorban a többi állattal is így tesznek a következő oldalakon. Harmadik olvasásnál már a megfelelő ételt is odaragasztják az oldal alsó részére. Így összeáll a „mesefüzet”, melyet már önállóan is el tudnak mesélni a képek alapján.

4. nap

Ismét együtt volt a két csoport és közös nyelvi tréningen vettek részt. Oktató: David Deadman. Nagyon hasznos volt mindenki számára ez a nap! Talán még jobb lett volna, ha ez az első napon zajlik le, hiszen nagyon sok nem használt tudást hozott elő mindenkiből. Nagyon frappáns, pörgős, interaktív módszerrel több témakört is igen részletesen feldolgoztak úgy, hogy a beszélt nyelvet is és a nyelvtani szabályoknak megfelelő irodalmi nyelvet is használták, bővítették szókincsüket.

Témák: Önmaguk bemutatása, életrajz, élettörténet, napi rutin, közlekedés, munkában előforduló események, szórákozás, idegeskedések, egészség, viszályok/problémák, udvarlás, gyermekvállalás-nevelés...stb

Estére közös „pub” látogatást szervezett, mely igen jó hangulatban, sokkal szabadabb körülmények között zajló oktatás volt tulajdonképpen.

5. nap

Oktató: Graham Workman. Hihetetlenül nagy feladat és játékgyűjteménnyel rendelkezik. Ezt igyekezett egy nap alatt az ismét hat fős csoporttal megosztani. Leginkább gyors áttekintést és papír alapú anyagokat adott, információ lelő weboldalakat és könyveket mutatott, valamint lehetőség nyílt az általa szerkesztett feladatokból összeállított könyv megvásárlására is. (megvettem az egyiket, a másikat szkennelve várom)

Példa: Állatos SODOKU. Illetve egy másik: egymásnak diktált kitalált állat lerajzolása.

6. nap: Winchester-i kirándulás

Önálló odautazást követően, idegenvezető kíséretében az egész várost megnézték. Részletes történelmi, politikai bemutatást kaptak a terület fontosságáról és nevezetességeiről is. Ezen kívül irodalmi és zenei területen is megismerkedtek a várossal. (Jean Austen háza, és sírja illetve helyi utcazene fesztivál). Csodálatos vezetést kaptak a város Katedrálisában, mely minden részletre kiterjedt.

7. nap

Szabadon választott programként ellátogattak Londonba.

A csoporttól leválva, életében először járt angol nyelvterületen, önállóan járta végig London nevezetességeit, múzeumait, a Hyde Parkot...- így is gyakorolni akarta az angol nyelven való társalgást.

8. nap

Önálló odautazást követően, idegenvezető kíséretében az egész várost megnézték. Részletes történelmi, politikai bemutatást kaptak a terület fontosságáról és nevezetességeiről is. Ezen kívül irodalmi és zenei területen is megismerkedtek a várossal. (Jean Austen háza, és sírja illetve helyi utcazene fesztivál). Csodálatos vezetést kaptak a város Katedrálisában, mely minden részletre kiterjedt.

9. nap

A délelőtt portsmouth-i múzeumlátogatással telt. Főleg a két történelmi múzeum nyűgözte le: a The D-day museum, és a The Dockyard museum.

Délután az angliai oktatási rendszerről hallgattak meg egy előadást Chris Allisontól.

10-12. nap

Háromnapos angol nyelvi tréninggel zárták a képzést, Michael Fennell vezetésével.

Témák: háztartás, kérdésfeltevések – kérdőszavak, diktálás, igeidők, életpályánk, melléknevek, jelzők-megszemélyesítések-metaforák, szleng, berendezési tárgyak, iskolai napi rutin, oktatási rendszerek a résztvevők országában, pedagógus hivatás nehézségei/pozitívumai, történetírás, kiscsoportos 30-40 perces folyamatos beszélgetések.

Bakonyvári Orsolya

Back to Top