Kérjük támogassa iskolánkat adója 1%-ának felajánlásával!

Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány, Dunakeszi

Az alapítvány számlaszáma:
OTP Bank Nyrt.
11742104-20044246

Az alapítvány adószáma:
19182016-1-13

Köszönjük, hogy támogatja iskolánkat!

A Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola Alapítvány Alapító Okirata

Az Alapítvány célja

(részlet az Alapító Okiratból)

A Széchenyi István Általános Iskolában a képzés folyamatos megújítása, színvonalának emelése, jó kapcsolatok kiépítése a szülői házzal.

E célok érdekében az Alapítvány az anyagi feltételek megteremtésével támogatásban részesíti az iskolában foglalkoztatott, új pedagógiai és szakmai módszereket kidolgozó pedagógusokat. Mindehhez szükséges az iskola tárgyi feltételeinek javítása, szélesítése.

Az Alapítvány támogatni kívánja az iskolában folyó tehetséges (matematikai tagozatos) tanulók oktatási lehetőségeinek szélesítését, illetve egyéb fakultációk beindítását.

Az Alapítvány feladata az iskola eszközállományának gyarapítása, bővítése a hátrányos helyzetű tanulók csoportbeosztásban való foglalkoztatása érdekében. Fontos szerepet kell szánni az iskolának a lakóterületi közművelődési, közéleti, sport tevékenység feltételeinek kialakításában.

Célja továbbá az Alapítványnak a Széchenyi István Általános Iskola érdemes tanulóinak jutalmazása, illetve a rászoruló tanulóinak támogatása.

1991. március 15-én az iskola felvette Széchenyi István nevét. Hagyományt kell teremteni a Széchenyi-napok rendezvényeiből. A legkiemelkedőbb tanulmányi és közösségi munkát végző tanuló minden év március 15-én kapja meg a Széchenyi plakettet és pénzjutalmat.

Az Alapítvány finanszírozza az általános és középiskolás gyermekek vizuális nevelésével és a tehetséggondozással kapcsolatos iskolai és az azon túlmutató tevékenységeket is. Finanszírozza azok mindenkori anyagigényét, az ott tevékenykedő szakemberek tiszteletdíjának egy részét, továbbá lehetőséget teremt — a meglévőkön túl — újabb tehetséggondozó csoportok létrehozására.