Tovább az Oktatási Hivatal oldalára

2014-ben iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA és a MADÁRBARÁT iskola címet.

Az Ökoiskola arra utal, hogy a tevékenység oly módon történik, hogy a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit minél kisebb károsodást okozva az ökoszisztémában. 

Iskolánk tanulói, nevelői tudatosan figyelnek a környezetük védelmére. A fenntarthatóságra nevelés egyik legalkalmasabb helyszíne az iskola, a személyes példaadás, a közösség ereje. Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. Környezettudatos életvitel kialakítása a cél. Az Ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai elvei, hanem az iskolai élet minden területén. 

Közös célunk nemcsak az Ökisokolai programnak megfelelni, hanem úgy élhetővé, s mi több, szerethetővé tenni iskolánkat, hogy tényleg "süssön róla", hogy az itt dolgozók, tanulók és szüleik fontosnak érzik a környezet- és természetvédelmet.

Vannak évről-évre ismétlődő programjaink, de igyekszünk új elemekkel is színesíteni a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó foglalkozásainkat. Éves munkatervünk havi bontásban részletezi feladatainkat, programjainkat, mely a tanulók és szülők, iskolai dolgozók bevonásával történik:

 • papírgyűjtés (szeptember-október környéke)
 • családi nap (október)
 • Állatok világnapja (október 4.)
 • fogászati hónap
 • Márton-napi felvonulás (november)
 • madáretetés elkezdése (november)
 • Egészségnap (november)
 • adventi készülődés (november)
 • Öko-karácsony (december)
 • kiállításszervezés (január)
 • növényültetés (február)
 • papírgyűjtés (március)
 • Föld napja (április)
 • Családi nap (április)
 • Madarak és fák napja (május)

Tanórán

Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemléletformálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben befolyásolja, hogy mely tantárgyról van szó. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos feladatok.

Környezeti nevelés alsó tagozatban

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos tárgyak teljes körét, a környezettel való ismerkedés és a környezetbarát szokások formálása érdekében.

Környezeti nevelés felső tagozatban

Célunk, hogy tanóráink keretein belül sor kerüljön a következő témakörök feldolgozására: káros szokások (drog, alkohol, dohányzás, energiaital), étkezési szokások, környezetvédelem, hagyományok ápolása, újrahasznosítható anyagok kezelése, a mozgás öröme, egészséges életmód, szabadidős sportok megismertetése, tantervbe épített úszásoktatás, judo és tenisz.

Tanórán kívüli programok

Az osztálykirándulások során a gyerekeknek lehetőségük nyílik a természet megismerésére.
Évente két alkalommal papírgyűjtést szervezünk, szelektíven gyűjtünk papírt, PET palackot, kupakot, használt olajat, szárazelemet és használt fényforrást.
2021-től a SULIZSÁK program keretében ruhagyűjtést is szervezünk.

Iskolai környezet

A Posta utcai tagintézményünk egyik nagy előnye a kiváló természeti környezet és a jól felszerelt, dús növényzettel bíró városi játszótér közelsége.
Népszerűsítjük a kerékpáros és rolleres közlekedést a gyerekek körében. Mindkét tagintézményünk kerékpártárolóval rendelkezik, mely diákjaink és dolgozóink rendelkezésére állnak.
Az iskola folyosói és tantermei zöldek: rengeteg szobanövényünk van, amit tanulóink, tanáraink nagy gonddal ápolnak.

Vállalásaink

Terveink között szerepel a tagintézmények udvarán Kneipp-ösvény kialakítása, mely eltérő anyagú felületeket sorakoztat fel: kavicsos, köves, fenyőkéreg, fakorong, tőzeg, fenyőtoboz, tégla stb. Előnyei közt szerepel, hogy pezsdíti a vérkeringést, kivédi a lúdtalp kialakulását és jó móka gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Napjaink fogyasztói társadalmában a profitorientáltság mértéktelen fogyasztásra buzdít. A média ontja a reklámokat, kiszolgáltatottá teszik a fogyasztót. Arra ösztönzik, hogy szükségleteinél többet vásároljon. Célunk a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása.

Reményeink szerint sikerül a csecsemőápolási-, elsősegélynyújtási szakkör és ciklus-show beindítása, valamint a 2020 februárjában megszervezett Taplós Nomádia fotókiállításhoz hasonló, a természetet a maga szépségében bemutató képzőművészeti kiállítások szervezése.

Az Örökös Ökoiskola keretében szervezett programok képgalériája:

Családi és egészségnap

Papírgyűjtés és újrahasznosítás

Sulizsák

Taplós Nomádia

Interaktív környezetvédelmi foglalkozás

Minden program

Örökös Ökoiskola hírek: