Erasmus+ KA1

2020-21-22
Az elnyert pályázatokról készült beszámolók feltöltése befejeződött.
Tovább

Erasmus+ KA2

2018-2020
2018. november: Róma // 2019. április: Spanyolország // 2019. október: Magyarország, Dunakeszi // 2021. június: Bulgária online
Tovább

Iskolánk az Erasmus+ Köznevelési pályázatán 5. alkalommal nyert támogatást.

Folytatni kívánjuk intézményünk 2014-ben kezdett nemzetköziesítési programját. Eddig támogatott pályázataink elért eredményei, egyre szélesedő tevékenységi köre bizonyítéka hatékony munkánknak. Eddigi négy támogatott KA1-es pályázatunkkal huszonhárom képzési mobilitást és job shadowing tevékenységet végeztünk. EGT-alap segítségével iskolalátogatást valósítottunk meg. A jelenleg is zajló KA229-es projektünk tizennyolc diák és hat kísérőtanár látogatását teszi lehetővé külföldi partnereink iskoláiba. A projekt hazai munkálataiban jóval több diák és kolléga vesz részt a szülők támogatását és segítségét élvezve.
Iskolánk 2020. június 01 – 2021. május 31. terjedő időszakra KA1 mobilitási pályázatot nyújt be.
Címe: TEttekkel A Minőségért. Célja pedagógusok szakmai továbbképzése.

Célunk, munkatársaink szaktárgyi ismereteinek bővítése. Az európai környezet a nyelvi kompetencia fejlődés mellett a kulturális tudatosság és szociális készségek fejlődését is eredményezi.

Intézményünk hatékonyabb működése érdekében tanulmányozni kívánjuk az izlandi oktatási modellt, jó gyakorlatok gyűjtünk, amelyeket körülményeinkhez igazítva adaptálni tudunk.

Idei projektünk másik fontos célja, hogy bevonjuk a pályakezdő, illetve mobilitáson eddig még nem volt kollégákat a projektbe. Emellett további célunk, hogy az új vezetőség és az új kollégák megismerjék pályázati munkánkat. A projekt tevékenységek közös végzése nyomán alakuló új projektmenedzsment nélkülözhetetlen további projektjeink szakmai munkái szempontjából. Ebben a pályázati évben hat mobilitásra, két kéthetes és négy egyhetes képzésre pályázunk öt munkatárssal.

Tanári kompetenciák fejlesztése céljából:

 1. Dubován Julianna tanító részére a 8-10 éves korosztály számára a korszerű matematikaoktatás módszertanának elsajátítása a célnyelvi fejlesztés mellett. Címe: Játszd el, rakd ki, építsd fel! Képzőintézmény: Europass Teacher Academy. Helyszín: Firenze, Olaszország.

 2. Zsuponyó Ágnes magyar-, és médiatanár képzése a projekt alapú oktatás módszertanának elsajátítására fókuszál szintén egyhetes nyelvfejlesztéssel egybekötve. Címe: English Language Training + Project Based Learning. Képző: Twin English Centre Dublin, Dublin, Írország.

 3. Taska Judit angoltanár kollégánk kurzusa tapasztalt nyelvtanárok módszertani eszköztárát hivatott fejleszteni egy egyhetes kurzus keretében. Címe: Advanced Language Teaching (ELT) Certificate Course for Already Practicing ESL - EFL - ESOL Teachers. Képző: Europass Teacher Academy. Helyszín: Firenze, Olaszország.

 4. Hudacsek Éva angoltanár választott képzése gyakorlott angoltanároknak szól, hogy korszerűsítsék és új ötletekkel gyarapítsák már a rögzült tanórai eszköztárat. Címe: Brush Up Your Teaching Skills – Language Teaching Methodology. Képző: ETI, Málta.

 5. Fucskó Anna tanító – könyvtáros – informatikatanár képzése osztályfőnöki munkájában nyújt segítséget. Címe: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention. A képzésen tanultakat az iskolapszichológus bevonásával közel egész tanévet átfogó tevékenység során fogja alkalmazni osztályában és az általa tanított csoportokban. A folyamat lezárása után eredményeit és a módszereket megosztja munkatársaival. Helyszín: Barcelona, Spanyolország

 6. Az EnglishMatters képzőintézmény Európa szerte szervez kurzusokat iskolalátogatás és ennek nyomán megismert oktató-nevelő munka fejlesztése céljából. Koordinátorunk, Hudacsek Éva pályázik az egyhetes képzésre, hogy az izlandi oktatási modellt és a szervezetfelépítés jó gyakorlatait. Tudását intézményünk vezetőségével és munkatársaival megosztja a lehetséges alkalmazások beépítése céljából.

A mobilitásokon való részvétel szélesíti iskolánk nemzetközi kapcsolatrendszerét, amely új együttműködéseket hozhat létre.

A képzéseken szerzett ismereteket megosztjuk iskolán belüli és kívüli partnereinkkel. Folytatjuk Jó gyakorlat gyűjteményünk bővítését, tartunk bemutató órát, műhelyfoglalkozást munkatársainknak és hasonló iskolák tanárainak.

Helyi és közösségi médiamegjelenéseinkkel, a #erasmusdays programhoz csatlakozva tárjunk eredményeinket a szélesebb közönség elé.

A projektet az Európai Unió támogatja. A megjelent tartalmak nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Hudacsek Éva

English

Our school submits a KA1 mobility grant for the period 01. June 2020 – 31 May 2021. Its title is: EAGER TO WORK FOR EXCELLENCE. The goal is to train our teachers how to become even more professional in their work.

We started to internationalise our school in 2014 and we wish to follow this path. Our present complex and professional work is a clear proof of the efficiency of the grants supported so far. Among the accomplishments of the four KA1 grants we can mention the twenty-three mobilities including job shadowing, and the possibility of a school visit with the help of EGT Found.

Our ongoing KA229 project implies the foreign school visits of eighteen pupils and six teachers. In the domestic part of this project even more pupils and colleagues have been involved enjoying the support and help of the parents as well.

Our goal is to widen the professional knowledge of our teachers. The European environment results not only in the improvement language skills but also helps widen cultural awareness and develop social skills.

In order to operate our school more efficiently we wish to observe the teaching model of Iceland, accumulate best practices so we can adapt them to our conditions.

The secondary goal of this project is to involve beginner teachers, or the ones who have not participated on any mobility project yet. Moreover, we wish to introduce our new management and colleagues to our tendering operation. We also want to organize a new project management team out of the recent project members in order to organize future grants.

This year we are applying for six mobilities, two of them are two weeks long and four have one-week duration, involving five participants.

For the development of teaching competencies:

 1. Julianna Dubován primary teacher participates in a course about up-to-date mathematics teaching for 8-10 years old pupils together with the development of the targeted language Title: Play it, solve the puzzle, build it! Training Institute: Europass Teacher Academy, Dublin, Ireland.
 2. Ágnes Zsuponyó Hungarian language and media teacher’s course focuses on project based teaching methodology together with the development of the targeted language skills. Title: English Language Training + Project Based Learning. Training Institute: Twin English Centre Dublin, Dublin, Ireland.
 3. Dániel Sebő, Geography-Physical Education teacher has chosen a course that focuses directly on the possibilities of the teaching of Geography from a European side of view, together with the possibility of observing lessons. Title: Courses for Teachers of Geography in Secondary Schools. Training Institute: InterEducation, Cheltenham, UK.
 4. Éva Hudacsek, ESL teacher, chose a course for experienced English teachers about updating fixed teaching toolbox with new ideas. Title: Brush Up Your Teaching Skills – Language Teaching Training. Institute: ETI, Malta.
 5. Anna Fucskó primary teacher, librarian, and teacher of ICT participates in a training in formteachers’ Title: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention. The learned methods will be used in her classroom and in groups she is teaching, involving the school psychologist. After closing the project she will share the results with her colleagues.
 6. The EnglishMatters Training Institution organizes courses throughout Europe, envolving visiting of schools or institutes with the scope of observing their operation and best practices. After monitoring the above, our project manager, Éva Hudacsek, intents to share the gained knowledge with the Hungarian management and colleagues in order to apply them to their conditions. Participation in mobility program widens international relations that can later lead to new cooperation projects.

The knowledge gained on trainings are shared the partners within and outside the school. We continue the Collection of Best Practices, present demonstration lessons and workshops to our colleagues and to teachers of similar schools. We show the results to the wider audience through media appearances and by joining #erasmusdays program.

Éva Hudacsek