BESZÁMOLÓK

Sun & Fun -Rovinj, Horvátország- Daodáné Taska Judit Ildikó

Harmadik Erasmus utam kicsit különbözött az eddigiektől több szempontból is. Először is, az első kettő angol nyelven folyt, ami angoltanár lévén, különösen kedves volt szívemnek a nyelvgyakorlás miatt. Most viszont magyar nyelvű kurzust választottam, a téma miatt. „Tanári kommunikáció” – ez a téma nagyon izgalmasnak tűnt, mivel munkám során arra jöttem rá, hogy a tanár-diák, diák-diák, és igen, a tanár-tanár konfliktusok jó része kommunikációs problémákra vezethető vissza. Kíváncsi voltam, mit tanulhatok, mivel bővíthetem eszköztáramat. A másik ok, ami miatt ez a tanfolyam nem volt szokványos, az a tény, hogy járógipszben, vagyis azt helyettesíthető csizmában csináltam végig, mivel indulás előtt két héttel eltört a bokacsontom. Rovinj csúszós macskakövei, az első napon elromló kerekesszékem és a lift hiánya jelentős kihívással jártak, de ezt feledtette tanfolyamvezetőnk figyelmessége és a társak segítőkészsége. A hat tanulós nap zömében gyakorlati jellegű volt, játékos feladatokon keresztül tekintettünk rá a kommunikáció bizonyos aspektusaira. Volt természetesen elmélet is, de semmiképpen sem volt hasonlítható egy szokványos jegyzetelős tanfolyamhoz. A tizenkét főből meglepő módon négy férfi tanár is jelen volt, ami még színesebbé tette a beszélgetéseket. Alsós, felsős, gimnáziumi és szakképzős tanárok és egy igazgató alkották a résztvevőket. Izgalmas volt belelátni más típusú intézmények életébe, tipikus nehézségeibe. Élveztük a szerepjátékokat, rácsodálkoztunk kommunikációs finomságokra, nyitott szellemmel, kíváncsian fogadtuk mindazt, amit kaptunk és gyermeki örömmel vettünk részt a játékokban. Az első esti vacsora és az utolsó napi közös hajókirándulás szép keretbe foglalták a tanfolyami napokat. Bár lábam miatt minden nehezített volt, összességében egy pillanatig sem bántam meg, hogy bevállaltam így is az utat. Köszönöm az élményt mindenkinek, különösen Fucskó Annának, aki hozzájárult, hogy ez a tanfolyam és az én részvételem létrejöhessen!  

A 4Cs titkai Amszterdamban, a csatornák városában - Mayer Ákos Péterné

2023. július 17-23-ig volt lehetőségem az Erasmus + keretében tanulnom egy hetet Amszterdamban az Europass Teacher Academy szervezésében megtartott 4Cs angol nyelvű kurzuson. Kíváncsian vártam , hogy milyen új, a mai kornak megfelelő aspektusait ismerhetjük meg a Kreativitásnak, a Kritikus gondolkodásnak, a Kommunikációnak, és a Kollaborációnak. Oktatónk a nagyon talpraesett és hatalmas pedagógiai tárházzal rendelkező Jarek Sacharski volt, aki fantasztikusan összefogta a spanyol , német , bolgár, olasz, egyiptomi és magyar nemzetekből érkező 16 tagú tanulócsoportot.

Már rögtön az első napon a bemutatkozás is játékos formában zajlott, így könnyedén megjegyezhettük tanulótársaink nevét, nem utolsó sorban jól szórakoztunk, sokat nevettünk.

Kedden délután idegenvezetőnk, Mathias vitt minket egy másfél órás amszterdami városnéző sétára és vezetett be a csatornák partjára épült, keskeny, facölöpökre épült házak rejtelmeibe. Mesélt filmforgatásokról, történelmi összefüggésekről, politikai csatározásokról. Felhívta figyelmünket a rengeteg, igencsak szabálytalanul és gyorsan közlekedő kerékpárosra, hogy nagyon óvatosan sétáljunk a városban, mert mindig a bicikliseknek van igaza itt.

Minden nap kaptunk ízelítőt az erőszakmentes kommunikáció megteremtéséről, az iskolai támogató légkör fejlesztéséről. Először a 4C-t külön- külön ismertük meg, majd utolsó napon az egészet egy keretbe foglalva tekintettük át, mintegy összefoglalva a tanultakat.

A további napokon az órákon kiveséztük , hogy milyen új lehetőségek kínálkoznak az a 21. században az ifjúság okítására. Hogyan vigyük be az órákra a művészetet, a játékokat,a kézzel fogható megtapasztalásokat a tanórákra. Ezekkel a módszerekkel sokkal jobban bevonhatóak az ADHD-s, BTM-es, autizmus spektrumzavarral élő gyerekek az oktatásba. Kevésbé fogják az órákat megakasztani, több tudást tudhatnak magukénak. Rengeteg játékkal is bővült az ismeretem.

A többi csoporttárssal sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani, mely a mai multikulturális életünkben elengedhetetlen. A hollandok szinte kivétel nélkül jól beszélik az angol nyelvet, így ennek gyakorlására is bőven adódott lehetőség a napi kirándulásaim alkalmával. Digitális kompetenciám is fejlődött a sok médiatartalom helyes felhasználását megismerve a tanórákon. Pénteken boldogan vettük át okleveleinket a kurzus elvégzéséről. Szombaton pedig egy búcsúkirándulással zártuk a tanulmányutat Zansee Schans-ba ,ami egy holland skanzen.

Köszönettel tartozom Fucskó Anna iskolai koordinátorunknak és a Tempus Közalapítványnak áldozatkész munkájukért.

A finn oktatási rendszer bemutatása Helsinkiben - Zsuponyó Ágnes

2023 augusztus 7-12-ig egy újabb Erasmus+ úton vehettem részt, immáron 6. alkalommal. A kurzus, amelyet választottam a finn oktatási modell csodáját mutatta be, angol nyelven. Már voltak előzetes ismereteim a témával kapcsolatban, hiszen rengeteg cikk, videó, szakirodalom taglalja az ország oktatási rendszerének sikerességét. Az utazásom célja az volt, hogy személyes tapasztalatokat gyűjtsek a finn kultúráról, miért is olyan boldogok az itt élő emberek, és a kurzus által olyan módszertani ötletekkel gazdagodjak, amelyet az iskolában én is tudok hasznosítani.

Az oktatás az első két napon délutánonként, majd a további napokon délelőtt zajlott. Az első nap meglepetten tapasztaltam a tekintélyes 21 fős létszámunkat, amely igazi nemzetiségi kavalkád volt. Többek között tanultam együtt ír, osztrák, spanyol, olasz, holland és svéd származású tanárokkal, és rajtam kívül két magyarral. A finn oktatási rendszer népszerűségét mutatja, hogy egy egyetemi tanár is részt vett a kurzuson, aki szintén hasznosítani szerette volna az itt tanultakat.

A tanfolyam azzal indult, hogy mindenki a saját iskolájáról egy bemutató prezentációt tartott, amellyel betekinthettünk más országok iskolarendszerébe, tanulhattunk egymásról-egymástól, és azt is megtapasztalhattuk, hogy máshol milyen problémák jelentkeznek az oktatás területén.

A bevezetést követően elkezdődött a tanulás: a tanfolyam többek között kitért a kulturális sajátosságokra, az iskolák működésére, a tanárok helyzetére és közben választ kaphattunk a feltett kérdéseinkre is. A tanárunk Mia, egy fiatal, nagy tudású hölgy volt, aki közvetlenül beszélt mindenről, és a szünetekben emberként is jobban megismerhettük.

Közösségi programokon is részt vettünk a hét folyamán: kedden egy walking tour alkalmával sok érdekes információt hallhattunk az idegenvezetőnktől a városról, szerdán pedig a Nemzeti Könyvtárat látogattuk meg, amely maga volt a csoda! A könyvtár nagyon modern, amely nem csak egy hatalmas könyvekkel teli szobát rejtett, hanem többek között játék-szobákat, digitális termeket, ahol az embereknek lehetőségük nyílik poadcast-eket fölvenni, hangszereket kipróbálni, zenét szerezni, és még karaokézni is. Emellett pedig különböző workshopok, előadások, koncertek színesítik a könyvtárat, és van egy külön étterme is! Elképesztő volt mindezt látni, mert egy álomnak tűnt az egész, főként azért, mert a könyvtár ingyenes mindenkinek. Úgy vélem, az a cél, hogy a gyerekek-felnőttek szeressenek könyvárba járni,

olvassanak, és ez a gondolkodásmód hatásos: rengeteg ember jár ide, és élvezik az itt eltöltött időt. A könyvtár mellett pedig a sok múzeum, amely a városban található, további kulturális lehetőségeket biztosít, amelyeket én is meglátogattam a hét során. Mindemellett hajóra szállni is érdemes, mert csodálatos félszigeteket-szigeteket láthatunk, járhatunk be.

A hét során megértettem, hogy miért is olyan boldogok a finnek. Azért, mert tesznek azért, hogy így legyen. Az emberek rendkívüli módon figyelnek a környezetükre: mindenhol tisztaság, tiszta levegő érezhető, és szelektíven gyűjtik a hulladékokat. Az emberek elfogadóak, tisztelettudóak egymással, és rendkívül barátságosak. Az autósok nyugodtan közlekednek, és ha azt látják, a zebra felé közelít egy járókelő, azonnal megállnak. Mindenki a pozitív gondolkodás híve, élvezik az életet, és ezt az időjárási viszontagságok sem tudják elrontani. A tanárunkat megkérdeztem az egyik nap, hogy miért van ez így. A válasz az oktatásban keresendő: kiskoruktól kezdve a gyereket a környezettudatos magatartásra, egymás tiszteletére tanítják, és az a legfontosabb nekik, hogy a gyerekek boldogok legyenek. Teszik mindezt a szülőkkel együtt, közösen.

Fantasztikus volt látni a hét során, hogy egy jó oktatási rendszer mennyi változást hozhat egy társadalom életébe. Rendkívüli élményekkel gazdagodtam, amit az Erasmus+ program nélkül nem élhettem volna át. Köszönöm a szervezők munkáját, különösen Fucskó Panniét!

 

Az együttműködő osztály - beszámoló a képzésről - Gálné Lipp Kinga


Augusztus 7-12 között vettem részt a The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches, Classrooms as Teams (Az együttműködő osztály: a tanár mint vezető, az osztály, mint csapat) címmel tartott továbbképzésen Helsinkiben. Tanárunk, Irena Papa, egy albán származású, de évtizedek óta Helsinkiben élő tanárnő, akinek nemcsak a finn oktatási rendszerre, hanem Európa keletibb országaiban is elterjedt hagyományos oktatási rendszerre is remek rálátása volt.
A képzés során nemcsak elsajátíthattunk különböző csoportmunkában alkalmazható megoldásokat, hanem betekintést nyertünk a finn oktatási rendszer valamint a jyväskyläi Tiimi Akateemia (a Jyväskyläi Egyetem oktatásfejlesztésével foglalkozó kutatócsoportja) eredményeibe és módszereibe is.
A coaching avagy coach szerepkör nem pusztán vezető, hanem inkább egy olyan kooperatív partner, akinek a segítés és irányítás a feladata. Ezt a tevékenységet ötvözi a „coachtanár” a hagyományos pedagógiával és alternatív módszerekkel dolgozva, ezzel megteremtve hol a collaborative (együttműködő), hol a cooperative (együtt dolgozó) osztályközösséget. A kettő közötti jelentős különbséget a tanár szerepe jelenti, aki a collaborative munka során teljesen háttérbe vonul és csak segítséget nyújt szükség esetén, míg a cooperative csoportban a tanár irányító szerepet is vállal, de a munkát a tanulókra bízza.
A Tiimi Akateemia szakmai és kutatási eredményeiben hangsúlyozza, hogy a tanulás folyamata a mérvadó, nem pedig a végeredmény, vagyis az együttműködő osztályban a fontosabb az, amit a tanulók a szellemi munka során összegyűjtenek, mint a produktum, amit a legvégén elkészítenek.
A képzés másik főtevékenysége a kulturális betekintés volt mind Finnország kultúrájába és történelmébe, mind a képzésen résztvevő különböző országokból érkező kollégák saját kultúrájába. A továbbképzés lehetőséget adott a nemzetközi kapcsolatok ápolására, általános, nemzetektől független problémák megbeszélésére és azok megoldására való közös gondolkodásra.
A program keretein belül részt vehettünk kulturális célú kirándulásokon, megismerhettük Helsinki fontosabb helyeit, és betekinthettünk az ott lakók életébe és a város sajátos miliőjébe is. Megismerkedhettünk az ország történelmével (seurasaaari kirándulás), kulturális vonatkozásaival (Moomin Päivä), valamint korai és jelenlegi építészetével (kirándulás Porvooban).
Számomra a legértékesebb része a képzésnek a tanárok nemzetközi közösségéhez tartozás megélése, a sokféleség, mégis nagyon hasonló problémák leküzdése. A kurzus jó hangulatban, aktívan telt, sok tapasztalatot szereztünk.

Rovinj - Az egészség érték - Bartha Katalin

Az idei év sok újdonsága között az Erasmus+ tanári mobilitási program egyik tanfolyama is bekerült a hátizsákomba, 2023 augusztus 6-12 között Isztria gyöngyszemén Rovinjban.

A cím is sokatmondó: Az egészség érték. Sok kolléga figyelmét felkeltette, így két csoportra kellett osztani a jelentkezőket.

Mivel első Erasmusos oktatásom volt, nem voltak elvárásaim, csak megéltem a pillanatot!

Oktatónk Szentgyörgyi Krisztina, egy varázslatos személyiségű, szakmailag nagy felkészültséggel rendelkező hölgy. A bemutatkozás időszakát játékos gyakorlatokkal tűzdelte meg, amelyeket sok témában hasznosíthatunk a tanórákon.

A szakmai részek is tartalmaztak önismereti gyakorlatokat és holisztikus megközelítést!

Szó esett a táplálkozásról, a mozgásról, a stresszről és annak feloldási módszereiről. Beszéltünk az ember életszakaszairól és az egészségnevelésről.

Gyakorlati feladatként iskolafejlesztési programokat terveztünk és egészségnevelő tábort.

Az utolsó napokban áttanulmányoztuk és egymáson begyakoroltuk a stabil oldalfekvés, az elsősegély nyújtás lépéseit, a defibrillátor használatát és az autóból való kiemelést, felnőttek, csecsemők és gyermekek esetén is.

A szabadidőmben felfedeztem a város épített környezetét, és sok fotót készítettem a barangolás során. Válogathattunk számos előre szervezett program közül, de egyénileg is volt rá alkalom eljutni delfin lesre illetve a fjordokhoz helyi vállalkozókkal.

Az utolsó napon egy élményekkel teli hajóutazás várt ránk Vrsar- szigetére és a Lim Fjordhoz.

Mindenképp emlékezetes napokat töltöttem Rovinjban! Köszönetet mondanék a szervezőknek és az oktatónak a tanártársaknak, akikkel együtt tanultunk!

SNI-képzés Málta turistaparadicsomában -  Zsuponyó Ágnes

Az idei Erasmus+ pályázatunk célja a sajátos nevelési igényű tanulók tanításához kapcsolódó módszertani eszköztárbővítés volt. Így ehhez a témakörhöz kapcsolódóan egy egyhetes, angol nyelvű képzésen vettem részt, amelynek címe: „Embracing Neurodiversity - Supporting Special Educational Needs (SEN) in the Classroom” volt.

A kurzus St. Julians-ban, Máltán egy igazán hangulatos, de rengeteg turistával körülvett tengerparti városban valósult meg az ETI-képzőközpont szervezésében. Mivel az ETI- épületének minden tanterme foglalt volt, így az én kurzusomat a vele szemben lévő George Hotel egyik konferenciatermében tartották meg. A tanfolyamon összesen 8-an voltunk, rajtam kívül egy magyarral. A csoport többi tagja igazán bővelkedett nemzetiségekben: volt közöttük osztrák, olasz, litván, szlovák és francia származású tanár is. A tanárunk Josianne Pisani, egy tapasztalt, felkészült oktató volt, aki elképesztő lelkesedéssel magyarázta a tananyagot, emberként is nagyon motiváló volt, és barátságos. A tanórák reggel 9-től fél 3-ig tartottak egy 15 perces és egy 30 perccel szünettel. A tanfolyamon bővebb ismereteket szereztünk az SNI-s tanulók típusairól, és fejlesztési lehetőségeikről a tanteremben. Arra is kaptunk ötleteket, hogy az IKT-eszközök felhasználásával hogyan segíthetjük a diákok fejlődését. A tanfolyam hasznos volt, de olykor nehéz volt az angol szakszöveget megértenem. Hiányoltam játékokat, több gyakorlati feladatot az órákon, inkább elméletinek éreztem az oktatást. Ettől függetlenül mindenképpen több tudással térek haza, mint ahogyan elindultam.

Az ETI szervezésében több kirándulásra is volt lehetőségünk a hét alatt, és a nyári forrósághoz igazodva, estére szervezték őket. Én a Mdina-Rabbat kiránduláson vettem részt, ahol egy profi idegenvezető érdekesebbnél érdekesebb történeteket mesélt a városról, felidézve annak történelmét is. Ezen kívül egyénileg is kihasználtam a délutánjaimat, és ellátogattam Vallettába, Sliemába, Gozó szigetére és a Nemzeti Akváriumba is.

Egy fárasztó, de tartalmas és izgalmas hetet töltöttem Máltán, ahová nem juthattam volna el, ha nincs az Erasmus+program.

Köszönöm a szervezőcsapat kitartó munkáját, főként a koordinátoromét, Fucskó Annáét!

Rovinj - LOGIKALAND 2023.07.16-22.- Soha Mónika

Először vettem részt Erasmus programban, melyet mind szakmai, mind szervezési szempontból kiválóra értékelek.

A 7 nap alatt rengeteg élményben volt részem. A helyszín Horvátország egyik gyöngyszeme Rovinj volt, melynek hangulatos utcái, éttermei, kikötje, strandjai és az esti programjai kitűnő kikapcsolódást, felüdülést jelentettek az órák mellett.

Az első napon egy vacsora kíséretében megismerkedtünk a kurzuson résztvevőkkel, és a személyiségében is magával ragadó előadónkkal, Rácz Ildikóval, aki a fejlesztés és tehetséggondozás mellett tette le a voksát, és minket is ebbe az irányba invitált az együtt töltött hét alatt.

"Legyen élmény a matematika, játékok bűvöletében" címmel kezdtük el a közös munkát, és ez szó szerint már a terembe lépve megvalósult, hiszen ennyi matematikai fejlesztő, ill. logikai játékot még nem láttam így összegyűjtve, amennyi minket várt. Izgatottan, mint a gyerekek ültünk le hetedmagammal a pad másik oldalára, és vártuk az órakezdést. A gondosan felépített, témakörökhöz kapcsolt feladatokon keresztül, rengeteg játékkal, játékos feladattal, munkaformával ismerkedhettünk meg, és próbálhattunk ki magunk is. A gyerekek motiválására, a matematika szépségének megmutatására, számos módszerre tehettünk szert a tanfolyamon. A tangram különlegességek,- melyeket mi magunk készítettünk-, a fonalgrafika - érzékszerveink működtetésére szolgált, a "kilenckör" feladványok, matematikai modellek megjelenítése környezetünk tárgyaiból- ráadásul ÖKO-san, csak néhány példa azon dolgok közül, amikkel gazdagíthattuk tudástárunkat. Ezen felül különböző, logikai gondolkodást fejlesztő társasjátékot, ördöglakatokat, kézügyességet is igénylő feladványokat vehettünk a kezünkbe, rakhattunk ki. A mi agyunkat is megmozgató rejtvények, furfangos kérdések, kirakós játékok, az egyéni- páros illetve csoportmunkák hozzájárultak az órák hangulatos, jókedvvel, vidámsággal teli légköréhez. Mindezen felül jónéhány kiadványt, füzetet, illetve könyvet vehettünk a kezünkbe, melyekbe további érdekesnél érdekesebb feladatok közül válogathattunk.

A képzés célkitűzése " a 10-14 éves gyermekek tevékenységgel és játékkal támogatott matematikai neveléséhez gyakorlati képzés" teljes mértékben megvalósult.

A játékok során átélhettük, hogy a pozitív érzelmek, játékos megtapasztalások hogyan varázsolják élményszerűvé és szerethetővé a nehéznek tartott matematikát.

A tanfolyam zárásaként kulturális és szociális programon vettünk részt. Egy hajókirándulás keretében más kurzuson lévő tanárokkal is megismerkedtünk, és rajtuk keresztül az általuk elsajátított ismeretekbe is bepillantást nyerhettünk.

Örülök, hogy részt vehettem ezen a fantasztikus, minden igényt kielégítő programon, és remélem lesz még lehetőségem hasonló képzésen tudásomat gyarapítani.

 

1 hét Rovinjban - Nagyné Polgár Lea beszámolója

Először vettem részt Erasmus utazáson. Kíváncsian, de azért aggódva vártam, hogy vajon milyen lesz. Aggódva, hogy milyen lesz a szállás, nem akadunk-e el az autóval stb. De szerencsére minden a legnagyobb rendben volt.

Megérkezésünkkor a szállásadók meghallották, hogy nem szokványos turisták vagyunk, hanem én minden reggel megyek oktatásra, felajánlott egy biciklit. A városban sokan kerékpároztak, és én is különösebb nehézség nélkül tudtam használni. Rovinj alkalmas biciklivel való közlekedésre, és ez rendívül kellemes szép kisváros. Én pedig nagyon örültem a kerékpárnak.

A tanfolyam egy idősek otthona épülete mellé épült középiskolában volt. Kicsit nehéz volt megtalálni, de Panni instrukciói, és egy házaspár kapcsolattartójának instrukciói alapján sikerült. A házaspárral véletlen futottunk össze, és ők is a tanfolyam termét keresték. Az iskolában volt biciklitároló is.

Az Inkluzív, nevelés és oktatás tanfolyamot Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek háza alapítója, és Vajna Kinga tartották.

• A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium – a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program jogutódjaként – 2021. szeptember 1-jén kezdte meg működését.

• A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a kilencvenes évek elején született, az 1991-92-es tanév óta működik.

A gyermekek háza mottójául az alábbi idézetet választottam, mely az intézet honlapján is szerepel. Az tanfolyam e mottó szellemében zajlott. E cél elérésére tanultunk módszereket, tanítási technikákat.

Célunk, hogy az iskola nyújtson minden gyermek, fiatal számára elfogadó, biztonságos környezetet, biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és neveljen szabadságra, kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra. Elfogadjuk, értékként kezeljük a különbségeket. Hiszünk abban, hogy minden gyermek értékek hordozója, joga van biztonságot, támogatást nyújtó iskolai környezetben tanulni.”

A tartalmas és jó hangulatú képzés után az utolsó napon egy gyönyörű hajókiránduláson vehettünk részt. A hajón ebéltünk, miközben szólt a zene és a sirályok kísérték a hajó útját.

Rovinj – Asszertív kommunikáció - Hogyan kommunikáljunk hatékonyan és erőteljesen, és legyünk győztesek - Rózsa-Pohánka Vanda

Először nyílt lehetőségem Erasmus+ program keretében, külföldön megrendezett továbbképzésen részt venni. A magyar nyelvű tanfolyam, melynek témája az asszertív kommunikáció volt, 2023. július 30 – augusztus 5 között, a délelőtti órákban került megrendezésre, Horvátország egyik legszebb tengerparti részén, Rovinj városában.
Értékes és izgalmas hét napot töltöttünk a tanfolyamon, ahol elméletben és gyakorlatban is elsajátítottuk a hatékony kommunikáció eszközeit.
Megismertük és meghúztuk a határainkat. Megtanultuk, hogy adott esetben, hogyan képviseljük a véleményünket hatékony önkifejezés segítségével, hogyan mondjunk nemet, miként kezeljük az agresszort.
Önismeret útján feltártuk az erősségeinket és a gyengeségeinket. Táplálkozhattunk a csoporttársak tapasztalataiból, tanácsaiból és gondolataiból.
Az elméleti tudásanyagot sok-sok játékos és vidám vagy éppen komoly önismereti, érzelmeket feltáró gyakorlati feladatokkal mélyítettük el.
Oktatónk, Szász Ramóna  irányításával változatos összetételű kis csoportokban végeztük a gyakorlatokat, így alkalmunk nyílt megismerni egymás munkáját, feladatait, személyiségét és nehézségeit is. Számos különböző szituációt dolgoztunk fel, melyek - főként érzelmileg - nagy
hatással voltak ránk. Próbáltuk megtalálni a megfelelő kommunikációs megoldásokat és eszközöket ezekre a helyzetekre.
A szervezőknek köszönhetően a tanórákon kívüli időben számos szervezett programon való részvételre volt lehetőségünk, melyek változatosak voltak, így mindenki megtalálta számára leginkább megfelelő szabadidős elfoglaltságot. A tanfolyam kezdetén közös vacsorán ismerkedhettünk a leendő csoporttársakkal.
A tenger és a gyönyörű, macskakővel kirakott, hangulatos utcák minden nap hosszú sétára vagy éppen strandolásra csábítottak.
Sok hasznos tudással és rengeteg élménnyel tértem haza és ezért szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek és Fucskó Panni kolléganőmnek!