Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.

A 21. században elvárt kulcskompetenciák egyike az idegennyelvi kompetencia. Képesség arra, hogy gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket formáljon meg a tanuló szóban és írásban egyaránt. Az idegennyelvi kompetencia magában foglalja még a „közvetítői” készségeket, mint fordítás, összegzések és adatelemzések magyarázata, interkulturális tudatosság.

Iskolánkban mind a nyolc évfolyamon folyik nyelvoktatás. Az első három évfolyamon választható formában, heti egy alkalommal minden osztályban tanuló gyermek számára lehetőség az angol vagy német nyelv tanulása. 2020 szeptemberében indult az első olyan osztály, ahol emelt óraszámú nyelvoktatás zajlik, első osztályban heti 1,5 órában.

Az Oxford University Press kiadó tankönyvcsaládját használjuk mind a nyolc évfolyamon az angol nyelv oktatására, amely a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A Project sorozat teljes mértékben figyel arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen egészíthetik ki a tananyagot a tanult anyaghoz kapcsolódó oldalakkal, kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást.

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Az idegennyelvi kompetencia fejlesztése, a nemzetközi kitekintés elősegítése, más európai országok népeinek és kultúrájának megismeréséhez kiváló lehetőségeket nyújt az Erasmus program, amely 2013 óta van jelen iskolánkban.

Az angol nyelv világelső szerepe manapság már nem kérdés. Tanulóink nagyrésze az angol nyelvet választja. A 4 – 8. évfolyamokon párhuzamosan három – öt csoportban folyik az angol, míg egy- egy csoportban a német nyelv oktatása. Az utóbbi néhány évben a németet választók száma megcsappant, holott a német nyelvű országok Ausztria, Németország, Svájc közelsége továbbtanulási és munkavállalási lehetőségei miatt előnyös is lehetne.

Tehetséggondozás

2019-es tanévtől a felső tagozaton bevezettük az emelt óraszámú angol nyelvoktatást, amelyre szintfelmérő írása után kerülhet be a tanuló létszámkorlát figyelembe vétele mellett. A további csoportoknál is törekszünk a képesség szerinti bontásra. Figyelünk a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatására, differenciálására.

Tehetséggondozás keretében a hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulók számára igény szerint a junior és alapfokú nyelvvizsgákra felkészítő foglalkozásokat tartunk. A járványhelyzet kialakulása előtti években tanulmányi kirándulásokat szerveztünk az Egyesült Királyságba. Ünnepkörökhöz kapcsolódóan rendezünk Halloween-partit, Szent Patrik-napi vetélkedőt. Részt veszünk más iskolák által meghirdetett idegennyelvi versenyeken. Szakköri vagy tanórai keretben megtanult dramatikus játékokat, előadást mutatunk be különböző iskolai rendezvényeken.

Dunakeszi, 2021. június 5.

Tovább a versenyeredményekhez

Tovább az Erasmushoz

A 2022/23-es tanévben munkaközösségi tagok:

Angol:  Kálmán Ildikó, Daodáné Taska Judit, Dr. Tóthné Bundi Anita
Betanítók alsó tagozaton: Mayer Eszter, Szigeti Szabina, Fucskó Anna, Vakulya-Tusa Gabriella

Német: Csanálosiné Simon Eszter, Nagyné Polgár Lea
Betanítók alsó tagozaton: Kovácsné Czvack Eszter, Békés-Bajkai Ditta


„Jó gyakorlat gyűjtemény” és szervezett programjaink

Erasmus+
2020-22

Erasmus+
2019

Erasmus+
2018

Márton-nap
Csanálosiné Simon Eszter
és Kovács Eszter
2021

Halloween Candy Quest
Havasiné Ádám Anikó
2021

Halloween Creepy Quest
Havasiné Ádám Anikó
2020

Kedvcsinálók:

Német nyelvválasztáshoz bemutatkozó videónk,
valamint alsó és felső tagozatos angolóráinkból részletek

A német nyelvi bemutatkozót Csanálosiné Simon Eszter és Kovácsné Kozma Eszter,
az alsó tagozatos angol videót Horváthné Óvári Kitti,
a felső tagozatos angol videót Hudacsek Éva
készítették.