A 2022-es tanév során Erasmus KA122-es pályázatot adtunk be Új utak az iskolában megjelenő szociális és kulturális szélsőségek közelítéséhez – közösségépítés új módszerekkel a pandémia után címmel. Az eredményt májusban közölte a Tempus Közalapítvány, miszerint a pályázat nyert, és 46 iskola közül az 5. helyre rangsorolták a koordinátorunk által elkészített pályázatot. Ezzel sorozatban a hatodik nyertes Erasmus+ pályázatunkat előnyeit aknázhtjuk ki, s így iskolánkból hét tanár vehet részt külföldi továbbképzésen.

Projektünk fő célja, hogy iskolánkban újraépítsük a közösségeket, a közel két éves elszigeteltség és a tanulók összetételének változása következtében kialakult szétesés után. Ezért égető szükségét érezzük annak, hogy a kommunikáció, a közöségi pszichológia és pedagógia legkorszerűbb módszereit megismerve, és gyakorlatban látva módszertanilag és szemléletben is friss, korszerű utakon haladjunk tovább. A pandémia legsúlyosabb következményei a motiváció elvesztése, a közösségek szétesése és az egymásra figyelés képességének csökkenése komoly károkat okozott a gyerekek és az oktatók körében is. A jelenléti oktatás újraindulásakor érzékeltük a feszültségeket, láttuk, hogy a diákok a virtuális és a valós térben is könnyebben és gyakrabban konfrontálódnak. A motiválatlanság mellett a lemorzsolódás, a tehetségek elkallódásának csökkenését is az új komplex innovatív módszerek sikerétől várjuk. Fontos, hogy egyénekből újra közösség, egyéniségekből pedig egy sikeres csapat épüljön újra.

A nyáron 6 sikeres tanári mobilitás valósult meg a megnyert Erasmus+ pályázat keretén belül. Zsuponyó Ágnes Horvátországban vett részt Varázsold elő tanítványodból a talentumot – Komplex 3+T program” című képzésen, és Amszterdamban a Digitális Média biztonságos és tartalmas használatáról, az online bántalmazások észleléséről és megelőzéséről tanult,  és ezen képzések tartalmáról és sikeréről lelkesen számolt be a tanári kar részére.

Daodáné Taska Judit, angol szakos tanárnő és osztályfőnök Positive Mindset and Well-Being iskolai fejlesztéséről tanulhatott Barcelonában. Tőle is szintén tartalmas előadást hallgathattak meg a témáról a disszemináációs délelőttön.

Mayer Eszter angol tanár és alsós tanítónő Firenzében vett részt egy nagyon hasznos és tartalmas képzésen az iskolai bántalmazások és konfliktusok megelőzése és kezelése témakörben.

Koodinátorunk, Fucskó Anna, Barcelonában vett részt egy összetett képzésen, mely az iskolai kreatív klíma javításáról, az iskolai együttműködések hatékonyságáról, a motiválás új módszereiről és a közösségépítés eszközeiről nyújtott modern és hasznos gyakorlati ismereteket.

Berta-Tóth Katalin magyar szakos tanárnő egy angol szakmai nyelvtanfolyamon vett rész, hogy idegennyelvi kompetenciája erősödjön. Sajnos korábbi koordinátorunk, Hudacsek Éva a tervezett továbbképzése előtt új kihívást válaszott, így az általa vállalt tematikus kurzust a tanári coaching képességek fejlesztését el kellett halasztanunk 2023 koratavaszára.

A feladatot, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségünket teljesítjük, Zsuponyó Ágnes kolléganő vállalta magára, ő 2023 februárjában vett részt Bolognában egy rendkívül tartalmas szakmai továbbképzésen. A képzések tartalmáról és iskolai hasznosításáról, a projektünkben elért eredményekről az iskola honlapján és szakmai blogoldalakon is folyamatosan olvashatnak beszámolót.

Nagyon hálásak vagyunk az Erasmus programnak, hogy olyan pályázati lehetőséget biztosít, amelynek elsődleges haszonélvezője a pályázó pedagógus és a minőségi szakmai képzés eredményeit a tanteremekben és a tanórákon kívül is megtapasztalhatják diákok, szülők és kollégák egyaránt.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.