Iskolánkban két alsó tagozatos munkaközösség működik, egy 1-2. évfolyamos, és egy 3-4. évfolyamos.  Ennek oka, hogy az 1-2. osztályosok az iskola Posta utcai telephelyén lévő épületben tanulnak.

1-2. osztályos munkaközösség szoros kapcsolatot ápol az óvodával, együttműködési szerződés keretében kölcsönösen látogatjuk egymást.

Meixner Ildikó diszlexia- prevenciós olvasástanítási módszerét alkalmazzuk az első osztályosok olvasás-írás tanításában. Erre a módszerre nagyon jellemző a kis lépésekben való haladás. Előnye, hogy lehetőséget ad a tanulók saját tudásszintjének megfelelő fejlesztési ütem biztosítására.

Fontos számunkra, hogy a kis diákok jókedvű, mosolygós, szorongásmentes környezetben tanuljanak.

Munkánkat jellemzi: aktív felfedezésre épülő tanulás, hatékony kommunikáció, közösségépítés, tevékenységközpontok kialakítása, szülőkkel való partneri együttműködés, tanulásszervezés változatos módjai. Az órák sokszínűsége biztosítja a folyamatos motivációt, az örömteli tanulást.

Sikerült esztétikus, szép, tanulóbarát tantermeket kialakítani a gyerekeknek.

Oktatási feladatokon túl alsó tagozaton rendkívül fontosnak tartjuk a nevelő munkát, a gyermekek személyiségfejlődésével kapcsolatos kompetenciák fejlesztését.

Iskolánk a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – tanórán kívüli foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket szervez. 
Igen népszerűek a sportfoglalkozások, de szervezünk különböző szakköröket, tehetséggondozó– és felzárkóztató foglalkozásokat is.

Tanulóink rendszeresen részt vesznek pályázatokon, versenyeken, amelyeken szép eredményeket érnek el.

Kiemelten szem előtt tartjuk hagyományaink, ünnepeink megismertetését, megünneplését.
Hagyományokra épülő programjaink a következők: Családi nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Projektnapok, Széchenyi nap, stb.

Dunakeszi, 2021. június 23.

Eckert Szilvia és Győző Ágnes

munkaközösség-vezetők

Károly utcai központi iskola galériája

Posta utcai intézmény galériája

A 2022/23-as tanévben munkaközösségi tagok:

 • Bakos Judit
 • Békés-Bajkay Ditta,
 • Bordán Ildikó,
 • Eckert Szilvia,
 • Gerbovits Mónika
 • Gyimesi Gyöngyi,
 • Győző Ágnes,
 • Háriné Hegedűs Beáta,
 • Kovácsné Czvack Eszter,
 • Kónya Károly,
 • Láda Bernadett,
 • Lévainé Ling Edina,
 • Mayer Eszter,
 • Nagy Mária,
 • Nemes Csilla
 • Papp Krisztina,
 • Romsics Fanni,
 • Szabó Gabriella,
 • Szigeti Szabina,
 • Szilágyi-Nagy Tímea
 • Tóth-Kerekes Andrea
 • Trunk Éva,
 • Vavrik Viktória,
 • Veres Katalin.

A 2022/23-as tanévben pedagógiai asszisztensek:

 • Hámoriné Pap Csilla
 • Fandelné Németh Krisztina
 • Orosz-Takács Edit
 • Popovicsné Ugrai Rita

Tovább a
versenyeredményekhez