Munkaközösségünket a természet megismerését különböző oldalairól oktató tanárok alkotják, akik a következő tantárgyakban adnak megfelelő tudást tanulóinknak: matematika, fizika, kémia, biológia-egészségtan, földrajz, természetismeret, bejárható Magyarország, természettudományi gyakorlat, informatika.

Tantárgyaink tanítása során elsősorban azokat a készségeket, képességeket fejlesztjük, amelyek a környezettel való harmonikus kapcsolathoz szükségesek. Fontosnak tartjuk kulcskompetenciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs készségek és képességek fejlesztését, és ezzel szolgáljuk az alapkészségek, képességek elsajátítását.
A kompetenciaalapú oktatás lényegét valamennyi természettudományi tárgy oktatása során igyekszünk szem előtt tartani.

Felzárkóztatás és tehetséggondozás:

Kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséggondozást, de nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra is, melyet a tanórákon és plusz foglalkozásokon is biztosítunk tanulóink számára. Ilyen lehetőség iskolánkban az egyik legfontosabb felvételi tantárgyból, matematikából: a gyerekek 5. osztálytól heti 4 ill. 5 órában tanulhatják a tantárgyat osztályonkénti csoportbontásban.

Egy iskola eredményességének fontos mutatója a versenyeken való szereplés, a versenyeredmények.
A „reál” tárgyakból a következő versenyeken vehetnek részt tanulóink:

Irányelveink

Munkaközösségük tagjai fontosnak tartják, hogy egységes eljárásokat és értékeléseket alkalmazzanak. Fontos továbbá a logikus gondolkodásra nevelés, a mindennapi életre nevelés, a tanult ismeretek alkalmazása a mindennapokban, valamint az egészséges életmódra nevelés.

Folyamatosan készülünk az országos kompetenciamérésekre és a központi felvételire, melyekre a gyakorlást már 5. osztálytól kezdve beleépítjük a tananyagba, valamint 7-8. évfolyamon 1-1 órában előkészítőt is tartunk gyermekeink eredményes helytállása érdekében.

Dunakeszi, 2021. június 13.

Soha Mónika

munkaközösség-vezető

Tovább a
versenyeredményekhez